Siêu động đất Nankai là gì?

DIVERSITY /Life

japanese english chinese korean portuguese Vietnamese Indonesian Nepali Thai Burmese

Điều quan trọng trong phòng chống hỏa hoạn?