TAGS

COVID-19

コロナ給付金情報_個人事業主

2020.04.26

【Tự kinh doanh】6 Phần tóm tắt thông tin việc có thể nộp đơn xin tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Dưới đây là những thông tin được thu thập lại về các biện ph […]

新型コロナの影響を受けた人が申請できる救済金まとめ

2020.04.25

【Cá nhân】9 Phần tóm tắt thông tin về việc có thể nộp đơn xin tiền hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Dưới đây là những thông tin được thu thập lại về các biện ph […]

コロナ関連の申請_企業版

2020.04.25

【Para as empresas】Informações de ajudas e subsídio relacionadas ao corona vírus (COVID-19)

Para as empresas e lojas afetadas pelo novo corona vírus, es […]

コロナ給付金情報_個人事業主

2020.04.23

【Para empresários】6 Informações de ajudas e subsídio relacionadas à corona vírus (COVID-19)

Resumimos algumas informações das ajudas disponíveis para qu […]

新型コロナの影響を受けた人が申請できる救済金まとめ

2020.04.23

【Para pessoas físicas】9 Informações de ajudas e subsídio relacionadas à corona vírus (COVID-19)

Resumimos algumas informações sobre as ajudas disponíveis pa […]

コロナ関連の申請_企業版

2020.04.21

【企業】コロナ関連で申請できるお金情報まとめ

新型コロナの影響を受けている企業や店舗には、次のような支援策があります。 1)[…]